Activitats extraescolars

Needsports ofereix en l’àmbit extraescolar un ventall d’activitats des de P3 fins a 6è per tal de promocionar l’activitat física, l’esport i el lleure en l’àmbit escolar.
Conjuntament amb les Ampes decidim quin serà el tipus d’activitats i els horaris.

Volem aconseguir que les activitats esportives escolars siguin una de les millors opcions per l’educació esportiva i de lleure dels nens/nenes.
Conjuntament amb les Ampes decidim quin serà el tipus d’activitats i els horaris.
Els nostres monitors treballen per fomentar:

El treball en grup
El respecte amb els altres
El saber compartir
Els jocs sense discriminacions
La participació activa
L’esforç